Amsterdam, onderhoudsplanning voor de huurder


Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen