Kostenramingen

Ik ben gespecialiseerd in het maken van kostenramingen en kostenramingsverslagen voor onderhoud aan - en renovatie van panden. Deze hebben sinds 1983 hun kracht bewezen.

Op deze site maak ik onderscheid tussen kostenramingen en
 kostenramingsverslagen. Kostenramingsverslagen zijn bedoeld voor particuliere eigenaren van panden.
Click hiervoor op de
tab Beoordelingen
.

Kostenramingen zijn bedoeld voor vakgenoten zoals architecten, vastgoed-beheerders, enz. Foto’s kostenramingen: Click hiervoor op de tab 
Contractstukken. Voor ál deze projecten heb ik naast de contractstukken tevens de kostenramingen geleverd.

Daarnaast heb ik sinds 1983 honderden op zichzelf staande kostenramingen aan vakgenoten geleverd.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen