Contractstukken

Mijn contractstukken voor onderhoud aan - en renovatie van panden zijn gebaseerd op heldere formuleringen die sinds 1983 hun kracht hebben bewezen. Op basis van mijn contractstukken zijn talrijke onderhouds- en renovatieprojecten uitgevoerd.

Click op ieder van de vijf onderstaande foto-overzichten van projecten.
De uitvoering van alle projecten werd gebaseerd op mijn contractstukken.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen