Beoordelingen van de kwaliteit van panden

Next

Voorafgaand aan mijn verslag waarin de kwaliteit van panden wordt beoordeeld voer ik een bouwkundige inspectie uit naar de staat van het pand. De verslaglegging van mijn kwaliteitsbeoordeling bestaat grotendeels uit een kostenramingsverslag.

Foto’s van panden waarvoor ik kostenramingsverslagen heb geleverd n.a.v. mijn kwaliteitsbeoordeling. De foto's zijn een selectie van de 273 panden waarvan ik de kwaliteit heb beoordeeld
.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen