Beoordelingen voor aankoop, niet-NHG

Wanneer panden ten behoeve van hun aankoop moeten worden beoordeeld volgens andere dan NHG uitgangspunten, voer ik eerst een bouwkundige inspectie uit naar de staat van het pand. Deze inspectie gaat uit van de beoordelingswensen van de klant. Vervolgens verwoord ik mijn beoordeling in een gefundeerd verslag. In deze beoordeling is een kostenramingsverslag inbegrepen.
Mijn beoordeling ten behoeve van aankoop van panden betreft:
- de onvolkomenheden aan gebouw-onderdelen;
- de noodzakelijke werkzaamheden van onderhoudstechnische aard;
- de reserveringen (bouwkosten) die nodig zijn.

Foto’s van panden waarvoor ik beoordelingen (niet volgens NHG) heb geleverd ten behoeve van hun aankoop.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen