Beoordelingen voor aankoop, NHG

Previous

Wanneer panden ten behoeve van hun aankoop moeten worden beoordeeld volgens NHG uitgangspunten, voer ik eerst een bouwkundige inspectie uit naar de staat van het pand. Deze inspectie is gebaseerd op de uitgangspunten van de NHG. Vervolgens verwoord ik mijn beoordeling in een gefundeerd verslag. In deze beoordeling is een kostenramingsverslag inbegrepen.
Mijn beoordeling ten behoeve van aankoop van panden betreft:
- de onvolkomenheden aan gebouw-onderdelen;
- de noodzakelijke werkzaamheden van onderhoudstechnische aard;
- de reserveringen (bouwkosten) die nodig zijn.

Foto’s van panden waarvoor ik beoordelingen volgens NHG uitgangspunten heb geleverd ten behoeve van hun aankoop. Mijn beoordelingen worden opgesteld volgens de bouwkundige eisen zoals beschreven in het Model - Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie, Voorwaarden en Normen 2021-1.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen