Beoordelingen

Als antwoord op de meest uiteenlopende pand-gerelateerde vragen beoordeel ik de bouwkundige staat van de betreffende panden nauwkeurig tijdens een inspectie. Vervolgens verwoord ik deze beoordeling in een gefundeerd verslag. In mijn verslag is een kostenraming inbegrepen.

Soorten beoordelingen die ik lever:
- Beoordelingen (volgens NHG uitgangspunten) van de bouwkundige staat
  ten behoeve van de aankoop van panden.
- Beoordelingen (volgens andere uitgangspunten) van de bouwkundige staat
  ten behoeve van de aankoop van panden.
- Beoordelingen voor meerjaren-onderhoudsplanningen van panden.
- Kostenramingen van te verrichten aanpassingen in panden.
- Kwaliteitsbeoordelingen van panden.
- 2nd Opinions bestemd voor de advocatuur.
- 2nd Opinions bestemd voor eigenaren van panden.

Click op ieder van de vijf onderstaande foto-overzichten van panden.
Elk foto-overzicht geeft een ander type beoordeling die ik voor deze panden leverde weer.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen