Monumentale panden

Mijn contractstuk:
- zorgt voor een ondubbelzinnige prijsaanvraag bij de aannemers;
- zorgt voor duidelijkheid bij uw controle op het aannemers-werk;
- zorgt voor duidelijkheid in de toekomst wanneer er onverhoopt een 
beroep moet
  worden gedaan op de contractueel vastgelegde garanties.

Foto’s van monumentale panden.
Renovatie van monumentale panden, gebaseerd op mijn contractstukken.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen