Beoordelingen voor aanpassingen in panden

Voorafgaand aan mijn verslaglegging voer ik een bouwkundige inspectie uit ter beoordeling van de kosten van de gewenste aanpassingen in panden.
Voor aanpassingen in panden lever ik mijn verslaglegging in de vorm van een kostenramingsverslag.
Mijn kostenramingsverslagen betroffen de volgende aanpassingen:
- verhoging van de 
brandveiligheid en de inbraakwerendheid;
- minimalisering van de kans op besmetting door legionella bacteriën;
- aanpassingen ten gevolge van wijzigingen in het Arbobesluit en de Arbowet.

Foto’s van panden waarvoor ik kostenramingsverslagen over de te verrichten aanpassingen heb 
geleverd.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen