Woningen

Previous

Mijn contractstuk:
- zorgt voor een ondubbelzinnige prijsaanvraag bij de aannemers;
- zorgt voor duidelijkheid bij uw controle op het aannemers-werk;
- zorgt voor duidelijkheid in de toekomst wanneer er onverhoopt een 
beroep moet
  worden gedaan op de contractueel vastgelegde garanties
.

Foto’s van wonin
gen.
Groot-onderhouds- en renovatieprojecten van woningen, gebaseerd op mijn contractstukken.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen