Ingenieursbureau Clarijs


Hamboven

Wilt u een contractstuk laten maken?
Click op de button hierboven voor info over mijn contractstukken.
Deze zijn gebaseerd op heldere formuleringen
die sinds 1983 hun kracht hebben bewezen.


Hamidden

Wilt u de bouwkundige staat van één of meer panden laten beoordelen?
Click op de button hierboven voor info over mijn beoordelingen.
Deze hebben sinds 1983 hun kracht bewezen.


Hamonder

Wilt u een kostenraming laten maken?
(Een raming betreft: nog te maken kosten)
Click op de button hierboven voor info over mijn kostenramingen.
Deze hebben sinds 1983 hun kracht bewezen.


GebruikenHammu

Wilt u een Vastgoedwaarde-Balans laten opmaken?
(Een Vastgoedwaarde-Balans betreft: de balans tussen
reeds gemaakte kosten en de actuele bouwkundige staat)
Click op de button hierboven voor info over mijn Vastgoedwaarde-Balans.
Deze heeft sinds 1983 zijn kracht bewezen.


Buttons: ’s Werelds oudste bouwvoorschriften in spijkerschrift van koning Hammurabi
van Babylon 
(1792 tot 1750 v.Chr.). Zuil, te zien in zaal 3, Richelieu, Louvre te Parijs.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen