Beoordelingen voor meerjaren-onderhoudsplanningen

Voorafgaand aan mijn meerjaren-onderhoudsplanning voer ik een bouwkundige inspectie uit ter beoordeling van de staat van het pand. In mijn meerjaren-onderhoudsplanning stel ik voor u vast “wat er nu werkelijk nodig is”.
Dit betreft zowel de kosten van 
de noodzakelijke werkzaamheden als het tijdstip waarop deze werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd.

Foto’s van panden waarvoor ik meerjaren-onderhoudsplanningen 
heb geleverd.
De foto’s zijn een selectie van de tientallen panden waarvoor ik een meerjaren- onderhoudsplanning heb geleverd.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen