Vastgoedwaarde-Balans

Een compact maar alomvattend overzicht op één A4'tje van ál uw pand-kosten?
Een totaalbeeld van de economische waarde van uw pand(en)?
Nooit meer hoeven zoeken naar uw pand-documenten?

Compact kostenoverzicht
Met mijn sinds 1983 tot en met heden steeds dóór-ontwikkelde kostenoverzicht, ziet u in één oogopslag de hoogte van de vroeger gemaakte kosten (onderverdeeld in soorten) en in welk jaar de kosten werden gemaakt. Dit is een uiterst compact overzicht dat toch alomvattend is.

Vastgoedwaarde-Balans
Mijn kostenoverzicht kan worden aangevuld met mijn bouwkundige inspectie en beoordelingen. Zo geeft dit kostenoverzicht dan samen met mijn actuele beoordelingen een totaalbeeld (oftewel: Vastgoedwaarde-Balans) van álle aspecten die de economische waarde van uw pand(en) bepalen.

Met mijn Vastgoedwaarde-Balans kunt u:
- organisatorische beslissingen voorbereiden en afstemmen;
- allocatie beslissingen voorbereiden en afstemmen;
- risico's managen;
- toekomstige niveaus van inspanning, kosten en prestaties onderscheiden.

Opbergsysteem
Mijn Vastgoedwaarde-Balans (of mijn kostenoverzicht) wordt geleverd inclusief een door mij ontwikkeld digitaal opbergsysteem. Zo liggen onder uw Vastgoedwaarde-Balans (of onder uw kostenoverzicht) al de documenten over de totstandkoming van uw pand(en) direct voor u paraat alsmede al de documenten die nodig zijn voor steeds terugkerende projecten aan uw pand(en). Uw dossiervorming en archivering zijn hiermee volledig op orde. U kunt efficiënt functioneren waardoor beruchte organisatorische blunders worden voorkomen.

Mijn Vastgoedwaarde-Balans (of mijn kostenoverzicht) geeft u, gecombineerd met mijn opbergsysteem, tevens een solide kennisbestand om recherche-tactische informatie te kunnen genereren zoals:
- informatie bewerken, veredelen en analyseren;
- risicosignalen verwerven die nodig zijn bij het opzetten van een onderzoeksstrategie;
- sturingsinformatie aanleveren ten behoeve van een prioriteitsstellin
g.

Contractstukken op basis van STABU2.  Meerjaren-onderhoudsplanningen  Raamcontracten  Kostenramingen